Tomaszewski 50
Mått ca. 50x30 mm.
Antal i lager: 5
215:-
Tomaszewski Tuareg
Mått ca.
Antal i lager: 2
495:-
Tomaszewski Trapper 110
Mått ca.
Antal i lager: 2
515:-
Tomaszewski Strzyga
Mått ca.
Antal i lager: 2
335:-
Tomaszewski Rosomak
Mått ca.
Antal i lager: 2
515:-
Tomaszewski Nessmuk - Small
Mått ca.
Antal i lager: 2
375:-
Tomaszewski Nessmuk
Mått ca.
Antal i lager: 1
515:-
Tomaszewski Fulltånge 85
Mått ca.
Antal i lager: 2
425:-
Tomaszewski Hunter 100
Mått ca.
Antal i lager: 2
425:-
Tomaszewski Bushcraft 90
Mått ca.
Antal i lager: 1
395:-
Tomaszewski Huntsman 85
Mått ca.
Antal i lager: 1
395:-
Tomaszewski Fulltånge 90
Mått ca.
Antal i lager: 2
395:-
Tomaszewski 85
Mått ca. 85x20 mm.
Antal i lager: 4
280:-
Tomaszewski 100
Mått ca. 100x20 mm.
Antal i lager: 4
320:-