Brons 5,0 mm
Plåt storlek 40x100 mm
165:-
Brons 1,0 mm (50x200mm)
Plåt storlek 50x200 mm
Antal i lager: 3
Brons 0,5 mm
Plåt storlek 40x200 mm
Antal i lager: 9
Brons 12,0 mm
Storlek 50x100 mm
Antal i lager: 2
369:-
Brons 8,0 mm
Storlek 50x100 mm
Antal i lager: 1
259:-
Brons rundstång 2,0 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 14
Brons rundstång 3,0 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 16
Brons rundstång 4,0 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 18
Brons rundstång 5,0 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 16
Föregående12