Brons 5,0 mm
Plåt storlek 40x100 mm
165:-
Brons 1,0 mm (50x200mm)
Plåt storlek 50x200 mm
Antal i lager: 17
Brons rundstång 5 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 4
Brons rundstång 4 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 10
Brons rundstång 3 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 9
Brons rundstång 2 mm
Längd ca 200 mm.
Antal i lager: 12
Brons 3,0 mm
Plåt storlek 40x200 mm
Antal i lager: 48
165:-
Brons 0,5 mm
Plåt storlek 40x200 mm
Antal i lager: 12
Brons 12,0 mm
Storlek 50x100 mm
Antal i lager: 3
325:-
Föregående12