Kirinite skala Desert Camo 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 5
Kirinite skala Oyster 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 16
Kirinite skala White Wedding 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 15
Kirinite skala Midnight Blue 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 37
Kirinite skala Black Magic 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 22
Kirinite skala Copper Pearl 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 16
Kirinite skala Deep Blue Pearl 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 16
Kirinite skala Purple Haze 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 9
Kirinite skala Rioja Pearl 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 5
Kirinite skala Patriot 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 1
Kirinite skala Green Bay 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 5
Kirinite skala Magenta Pearl 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 4
Kirinite skala Cracked Ice 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 6
Kirinite skala Wicked Purple 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 9
Kirinite skala Red Harvest 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 7
Kirinite skala Red Devil 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 9
Kirinite skala Midnight Blue 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm.
Antal i lager: 2
Kirinite skala Hot Tan 10 mm
Storlek ca. 120x50x10 mm
Antal i lager: 9
Kirinite skala Acid Storm 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 33
Kirinite skala Blizzard of Oz 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 34
Kirinite skala Ivory 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 34
Kirinite skala Green Pearl 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 35
Kirinite skala Rioja Pearl 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 28
Kirinite skala Jungle Camo 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 37
Kirinite skala Magenta Pearl 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 32
Kirinite skala Confetti 1/4"
Storlek ca. 125x40x6,5 mm.
Antal i lager: 40
Kirinite skala Arctic Blue 1/4"
Storlek ca. 120x40x6,5 mm.
Antal i lager: 17
Föregående12