Polyester Ivory skala
Imitation av elfenben. Storlek ca 115x35x7 mm.
Antal i lager: 0
Polyester Ivory
Imitation av elfenben. Storlek ca 30x35x115 mm.
Antal i lager: 0
130:-
Polyester Lion
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 9
125:-
Polyester Silver Fox
Mått ca. 35x30x115 mm.
Antal i lager: 10
125:-
Polyester Purple Haze
Mått ca. 35x30x115 mm.
Antal i lager: 9
125:-
Polyester Urban Camo
Ca. 32x34x114 mm.
Antal i lager: 2
125:-
Polyester Passionate Pink
Mått ca. 35x35x115 mm.
Antal i lager: 7
125:-
Polyester Leopard
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 20
125:-
Polyester White Gold
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 15
125:-
Polyester Zebra
Storlek ca 25x35x114 mm.
Antal i lager: 15
125:-
Polyester Snöleopard
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 6
125:-
Polyester Purple Gold
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 4
125:-
Polyester Candy
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 3
125:-
Polyester Bärnsten cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 23
Polyester Briar cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 24
Polyester Jade cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 5
Polyester Cobalt cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 10
Polyester Tiger
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 17
125:-
Polyester Midnight
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 4
125:-
Polyester Blå/Gul
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 5
125:-
Polyester Glitter Guld/Silver/Svart
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 18
125:-