Polyester Ebony
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 22
130:-
Polyester Ivory skala
Imitation av elfenben. Storlek ca 115x35x7 mm.
Antal i lager: 18
Polyester Ebony skala
Svart polyester (Imitation av ebenholz). Storlek ca 115x35x7 mm.
Antal i lager: 13
Polyester Lion
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 13
125:-
Polyester Silver Fox
Mått ca. 35x30x115 mm.
Antal i lager: 12
125:-
Polyester Purple Haze
Mått ca. 35x30x115 mm.
Antal i lager: 12
125:-
Polyester Urban Camo
Ca. 32x34x114 mm.
Antal i lager: 3
125:-
Polyester Passionate Pink
Mått ca. 35x35x115 mm.
Antal i lager: 16
125:-
Polyester Ivory
Imitation av elfenben. Storlek ca 30x35x115 mm.
Antal i lager: 22
130:-
Polyester Leopard
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 23
125:-
Polyester White Gold
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 16
125:-
Polyester Zebra
Storlek ca 25x35x114 mm.
Antal i lager: 15
125:-
Polyester Snöleopard
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 8
125:-
Polyester Purple Gold
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 5
125:-
Polyester Candy
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 3
125:-
Polyester Bärnsten cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 28
Polyester Briar cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 33
Polyester Jade cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 11
Polyester Cobalt cylinder
Diameter 39 mm och längd ca. 30 mm.
Antal i lager: 12
Polyester Tiger
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 24
125:-
Polyester Midnight
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 9
125:-
Polyester Blå/Gul
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 17
125:-
Polyester Glitter Guld/Silver/Svart
Mått ca. 30x35x115 mm.
Antal i lager: 20
125:-