Metset - Regnbåge
Metset för regnbåge. Innehåller material
Antal i lager: 4
109:-
Metset - Bottenmete
Komplett set för bottenmete. Innehåller
Antal i lager: 7
Metset - Gädda
Att meta gädda med betesfisk är en mycket
Antal i lager: 9
Bombaset - Öring Sjunk
Komplett set med långsamsjunkande kastdobb; Darts Bomba Slow Sink, lekande,
Antal i lager: 3
Bombaset - Öring Flyt
Komplett set med flytande kastdobb, Darts
Antal i lager: 2
Metset - Abborre
Komplett set för mete efter abborre.
Antal i lager: 6
Metset - Gädda Flötestrolling
Metset med flöte för gäddmete i strömmande
Antal i lager: 1
Metset - Gös
Gösen är en fisk som oftast är aktiv på kvällen
Antal i lager: 1
Metset - Gös Flötestrolling
Komplett set för flötestrolling/dragrodd efter
Antal i lager: 11
Bombaset - Öring Intermediate
Komplett set med kastdobb; Darts Bomba
Antal i lager: 8
Bottenmete - Regnbåge
Metset för bottenmete efter regnbåge.
Antal i lager: 8